Maribor/Kalvarija — helyi URH-FM gerincadó állomás

Kelet-Stájerország (Štajerska)
Maribor/Kalvarija
helyi URH-FM adóállomás műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 15° 38' 23"
északi szélesség 46° 34' 09"
ASL:
374 méter
URH-FM rádió
frekvencia

[MHz]

ERP

[W]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi
90,2
500
tervezett/planned/geplant
V
15
D
205°, 110°-300°

Kapcsolódó linkek