Koper 2/Dolga Reber — URH-FM adóállomás

Tengermellék (Primorska)
Koper 2/Dolga Reber 34
URH-FM adóállomás műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 13° 41' 34"
északi szélesség 45° 32' 32"
ASL:
140 méter
URH-FM rádió
frekvencia

[MHz]

ERP

[kW]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi
93,4
0,7
Radio 1
V
40
D
70°, 30°-110°

Kapcsolódó linkek