Lučenec/Blatný vrch II — URH-FM gerincadó állomás

Besztercebányai (Banská Bystrica) kerület (BB)
Lučenec/Blatný vrch II
TV-URH gerincadó állomás műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 19° 43' 07"
északi szélesség 48° 15' 54"
ASL:
345 méter
URH-FM rádió
frekvencia

[MHz]

ERP

[kW]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi
101,1
5
Rádio Expres
M
25
D
270°-120°

Kapcsolódó linkek