Zagreb/Bidrovec — TV adóállomás

Zágráb (Zagreb)
Zagreb/Bidrovec, Ročići
TV adóállomás műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 16° 01' 51"
északi szélesség 45° 53' 29"
ASL:
290 méter
digitális földfelszíni televízió (DVB-T2)
csatorna
frekvencia

[MHz]

ERP

[W]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi

korlátozás

E25
506
 
M1
H
20
D
 

Kapcsolódó linkek