Štrigova/Štrigovščak — TV adóállomás

Muraköz (Međimurje)
Štrigova/Štrigovščak
TV adóállomás műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 16° 17' 07"
északi szélesség 46° 29' 44"
ASL:
300 méter
adótorony magassága:
21 méter
digitális földfelszíni televízió (DVB-T2)
csatorna
frekvencia

[MHz]

ERP

[W]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi

korlátozás

E25
506
 
M1
H
15
D
 

Kapcsolódó linkek