Donja Višnjica — TV adóállomás

Varasd (Varaždinska)
Donja Višnjica 46B
TV adóállomás műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 16° 01' 03"
északi szélesség 46° 17' 44"
ASL:
320 méter
digitális földfelszíni televízió (DVB-T2)
csatorna
frekvencia

[MHz]

ERP

[kW]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi

korlátozás

E25
506
 
M1
H
 
D
 

Kapcsolódó linkek