Kiskőrös/víztorony, Liget utca - helyi URH-FM rádióadó állomás

Dél-Alföld - Bács-Kiskun megye
Kiskőrös/víztorony, Liget utca
helyi URH-FM rádióadó műszaki adatai
földrajzi koordináták:

keleti hosszúság 19° 17' 28"
északi szélesség 46° 37' 15"
ASL:
100 méter
URH-FM rádió
frekvencia

[MHz]

ERP

[kW]

program
pol.
AGL

[m]

dir
azi
97,0
0,631
V
33
D
80°-260°/8dB, 330°-350°/8 dB

Kapcsolódó linkek