Vételi értékelés - SINPFEMO kód

A SINPO és SINPFEMO kód leírása megtalálható az ITU-R SM.1135 számú ajánlásában.
A SINPO kódhoz további három betű hozzáadásával kapjuk a SINPFEMO kódot. Noha a SINPFEMO kód távbeszélő átvitel értékelésére szolgál, használható rádiótávíró átvitel értékelésére is. A vételi értékelés SINPFEMO kód alkalmazása esetén a SINPFEMO kódszóból és az azt követő nyolc számjegyből áll. Az adás minőségi jellemzőit egyestől ötösig (1=legrosszabb 5=legjobb) lehet értékelni. Az X betűt kell használni számjegy helyett, amennyiben a jellemző nem kerül értékelésre.

  S I N P F E M O
fokozatok a jel
erőssége
káros hatások fading
gyakorisága
moduláció együttes
értékelés
zavarás zaj terjedési
zavarok
minősége mélysége
5
4
3
2
1
kitűnő

megfelelő
közepes
alig hallható
nincs
gyenge
mérsékelt
erős
igen erős
nincs
gyenge
mérsékelt
erős
igen erős
nincs
gyenge
mérsékelt
erős
igen erős
nincs
lassú
mérsékelt
gyors
igen gyors
kitűnő

megfelelő
gyenge
nagyon gyenge
maximális

mérsékelt
gyenge vagy nincs
túlmodulált
kitűnő

megfelelő
gyenge
használhatatlan
  S I N P F E M O
rating
scale
signal
strength
degrading effect of frequency
of fading
modulation overall
rating
interference noise propagation
disturbance
quality depth
5
4
3
2
1
excellent
good
fair
poor
barely audible
nil
slight
moderate
severe
extreme
nil
slight
moderate
severe
extreme
nil
slight
moderate
severe
extreme
nil
slow
fair
fast
very fast
excellent
good
fair
poor
very poor
maximum
good
fair
poor or nil
overmodulated
eccellent
good
fair
poor
unusable

A teljes (együttes) értékelésre rádiótávíró átvitel esetén az alábbi táblázatokban foglaltakat kell figyelembe venni:

  overall rating
összértékelés
mechanized operations
géptávíró átvitel
 5  excellent
nagyon jó
4-channel time-division multiplex
4 csatornás időosztásos multiplex
4 good
2-channel time-division multiplex
2 csatornás időosztásos multiplex
3 fair
közepes
marginal single start-stop printer
géptávíró
2 poor
rossz
BKs,XQs and call signs readable
BK, XK és hívójel olvasható
1 unusable
nagyon rossz
unreadable
nem olvasható
  overall rating
összértékelés
morse operation
távíró (morze) átvitel
 5  excellent
nagyon jó
high speed
nagy sebesség
good
100 wpm
100 wpm
fair
közepes
50 wpm
50 wpm
poor
rossz
BKs,XQs and call signs readable
BK, XK és hívójelek olvashatók
unusable
nagyon rossz
unreadable
nem olvasható

A teljes (együttes) értékelésre rádiótávbeszélő átvitel esetén az alábbi táblázatban foglaltakat kell figyelembe venni:

  overall rating
összértékelés
operating conditions
vételi viszonyok
quality
minőség
 5  excellent
nagyon jó
signal quality unaffected
a jel minősége nagyon jó
commercial
kereskedelmi
 4  good
signal quality slightly affected
a jel minősége jó
commercially
kereskedelmi
 3  fair
közepes
signal quality seriously affected
a jel minősége közepes
marginally commercial
alig kereskedelmi
 2  poor
rossz
channel just usable by operators
a csatorna alig használható
not commercial
nem kereskedelmi
 1  unusable
nagyon rossz
channel unusable by operators
a csatorna nem használható
not commercial
nem kereskedelmi